Zerbitzuak

Erakundeen jasangarritasuna txertatzeko aholkularitza

Egungo lege-eskakizunei erantzuten dien metodologia baten bidez, jasangarritasunaren eta giza eskubideen arloko etorkizuneko eta aurreikus daitezkeen arau-aldaketen aurretik urrats bat egitea ahalbidetzen du. Horrela, kontratatzen gaituztenei balio erantsi eta diferentzial bat eskaintzen zaie.

Zerbitzuak hiru modulu ditu, progresiboak baina independenteak.

Onurak:

Gizarte-arriskuen identifikazioa eta analisia, gizarte-eraginaren ebaluazioa eta gizarte-kudeaketako planak

Enpresa-proiektu edo -jarduera orok behar dituen arriskuen analisiaren zati gisa, gizarte-arriskuak identifikatzea eta aztertzea funtsezkoa da ondare-kalteak saihesteko, irudi korporatiboa zaintzeko eta edozein proiektu edo jardueraren bideragarritasuna bermatzeko. Era berean, gizarte-eraginen ebaluazioa, ondorioak, positiboak eta negatiboak, identifikatzea eta baloratzea ahalbidetzen duena, ezinbesteko praktika da edozein inbertsio motari ekin aurretik. Gizarte-kudeaketako planek aukera ematen dute edozein proiektu edo jarduera ekonomikok dituen gizarte-inplikazioei modu sistematiko eta eraginkorrean erantzuteko.

Jasangarritasunaren, Giza Eskubideen eta Berdintasunaren arloko Planak eta Trebakuntza

Egungo arau-eskakizunei eta jasangarritasunaren arloko nazioarteko estandarrei erantzuteko, jasangarritasunaren, giza eskubideen eta berdintasunaren arloko planak egitea eskaintzen dugu, nazioarteko jardunbide onenak ezarriz, kontratatzen gaituzten erakundeen premien eta ezaugarrien arabera. Era berean, Haizur-ek trebakuntza-ikastaroak ematen ditu giza eskubideekin, berdintasunarekin eta genero-ikuspegiarekin, kulturen arteko elkarrizketarekin eta jasangarritasunarekin lotutako gaietan, bezero bakoitzaren funtzio eta premia zehatzei aplikatuta.

Giza eskubideen arloko aholkularitza juridikoa

Giza eskubideen ikuspegitik, mota guztietako erakundeei aholkularitza juridikoak ematen dizkiegu askotariko gaietan, garapen-politika, -jarduera eta/edo -proiektuetatik eratorritako giza eskubideen edozein urraketa mota prebenitzeko. Gure aditu-arloak honako hauek dira: giza eskubideak eta enpresak, herri eta komunitate indigenen eskubideak, emakumeen eskubideak, kalteberatasun-egoeran dauden taldeen eskubideak, biktimei arreta eta laguntza ematea, eta giza eskubideak eta garapena.